BISTRO8270

Jeg har haft en god dialog med Bistro8270 omkring sparring og udvikling af navn, design af logo og visuel identitet, trykte materialer og hjemmeside i forbindelse med opstart af sydbyens nye madsted i Højbjerg.

Der er lavet:
Logo og visuel identitet
Design af trykt materiale, flyers, bannere, visitkort mm.
Hjemmeside
Fotografering til web
Facebook

SERVICETJEK PÅ DIN VISUELLE IDENTITET

------- 
Er du stolt af virksomhedens logo?
------- 
Er virksomhedens visuelle profil tidsvarende?
------- 
Har virksomheden en markant visuel profil?
------- 
Er der konsekvens i virksomhedens brug af farver?
------- 
Er der en klar visuel sammenhæng mellem virksomhedens hjemmeside og trykte materialer?

DET SIGER KUNDERNE

Fonden Lyseng Idrætsforening

“Lys1 er et nyskabende idræts- og kulturtilbud der skal bringe forskellige brugergrupper sammen og danne grobund for unikke samarbejder på tværs af mange interessenter.
Til at kommunikere et kompliceret og mangefacetteret projekt havde vi brug for professionel opbakning fra politikere og investorer.
Samrbejdet og den kreative proces faciliteredes af Formatio Aps og var en positiv oplevelse for os og udmøntede sig i et lyst og venligt prospekt.”
Metin Aydın, arkitekt
Medlem af styregruppen Lys1