”Lys1 er et nyskabende idræts- og kulturtilbud der skal bringe forskellige brugergrupper sammen og danne grobund for unikke samarbejder på tværs af mange interessenter.

Til at kommunikere et kompliceret og mangefacetteret projekt havde vi brug for professionel opbakning til at formidle budskabet og skabe opbakning fra politikere og investorer.

Samarbejdet og den kreative proces faciliteredes af Formatio og var en positiv oplevelse for os og udmøntede sig i et lyst og venligt prospekt.”

– Metin Aydin, arkitekt
Medlem af styregruppen for Lys1